พบกันเพราะธรรม

>>> ศูนย์ปฏิบัติธรรม เขาดินหนองแสง <<<

พบกันกับหน้าเว็บใหม่ ด้วยเทคโนโลยีใหม่ ซึ่งทุกๆท่าน สามารถเปิดฟังวิทยุออนไลน์ได้ ด้วยสมาร์ทโฟน ซึ่งมุ่งหวังให้เป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจในการฟังธรรม

หลายๆคน คงงงเกี่ยวกับศูนย์สอง และศูนย์สาม ว่า เป็นที่ไหน เกี่ยวข้องอะไรกับศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้
ศูนย์สอง คือศูนย์วิปัสสนาท่าช้าง และศูนย์สาม คือธุดงคสถานบ้านพวา ซึ่งทั้งสองศูนย์ เป็นสาขาของศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งนี้
คลิกที่รูป ดูบรรยากาศกัน....