ข่าวประชาสัมพันธ์

๑๙๐ หมู่ ๑ เขาวงกต
แก่งหางแมว จันทบุรี ๒๒๑๖๐

๐๘-๖๐๑๒๒๖๓๓
ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 
การปฏิบัติธรรมในช่วงเทศกาลต่างๆ ของศูนย์ฯ
 
การปฏิบัติธรรม ในช่วงคอร์สเข้ม ของศูนย์ฯ